Polityka prywatności

Ta Polityka Prywatności składa się z kilku sekcji. Każda z nich jest równie ważna, więc zachęcamy Cię do uważnego przeczytania całości tekstu, zanim zgodzisz się na przetwarzanie swoich danych.

Jakie informacje można znaleźć w tej Polityce?

Wprowadzenie

Użytkownik tej Strony („ty”) może dzielić się informacjami i opiniami na temat wydarzeń sportowych, sprawdzać statystyki meczowe, recenzje bukmacherów oraz otrzymywać informacje na temat darmowych zakładów („usługi”). Kiedy używasz naszych usług, wiele z Twoich danych może być przekazywane nam lub osobom trzecim.

Ta polityka prywatności jest ważna, ponieważ pozwoli zrozumieć Ci, w jaki sposób zbieramy, używamy, przeglądamy lub przetwarzamy w inny sposób Twoje dane, kiedy używasz tej Strony. Dane osobiste to wszystkie informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania Ciebie, lub sprawiające, że identyfikacja staje się możliwa. Ta Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania Twoich danych osobistych na tej Stronie, a nie przetwarzania danych dokonywanego przez inne strony lub usługi, niezależnie czy są one dostarczane przez nas, czy przez kogoś innego. Właściciele tej Strony („my”, „nasze”) to:

Ta Polityka Prywatności wchodzi w życie 25 Maja 2018. Może być ona modyfikowana od czasu do czasu.

Konieczne modyfikacje to te, które wpływają na Twój status oraz prawa dotyczące ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Konieczne modyfikacje mogą sprowadzać się do uruchamiania nowych usług, wprowadzania nowych technologii i przetwarzania Twoich danych w nowych celach, jednak nie muszą się do tego ograniczać. Z tego względu, jeśli wprowadzimy konieczne modyfikacje do tej Polityki Prywatności, wyślemy Ci za pośrednictwem naszych usług, lub w inny sposób, zawiadomienie, abyś mógł zapoznać się ze zmianami, zanim wejdą one w życie. Zostaniesz poproszony o zgodę na przetwarzanie Twoich danych w myśl uaktualnionej Polityki. Jeśli jej nie wyrazisz, stracisz dostęp do konta i usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

Ponadto, od czasu do czasu możemy wprowadzać niewielkie zmiany do naszej Polityki Prywatności. Pomniejsze modyfikacje nie wpływają na Twoje prawa, obowiązki i status w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Mogą, ale nie muszą być to zmiany ułatwiające zrozumienie tej Polityki Prywatności, takie jak przeredagowanie tekstu. Fakt kontynuowania przez Ciebie użytkowania naszych usług po opublikowaniu przez nas uaktualnionej o niewielkie zmiany Politykę Prywatności oznacza, że przetwarzanie Twoich danych będzie odbywać się zgodnie z zasadami owej uaktualnionej Polityki Prywatności.

Administrator danych i podmioty danych

Używając usług tej Strony, możesz ujawnić różne informacje, włączając w to takie, które mogą być uznane za dane osobowe. Kiedy Twoje dane są przetwarzane, jesteś uznawany za podmiot danych i jesteś uprawniony do korzystania ze swoich praw gwarantowanych Ci przez prawo ochrony danych UE oraz tych wyjaśnionych w tej Polityce Prywatności. Biorąc pod uwagę fakt, że określamy cele i środki przetwarzania danych osobistych na tej Stronie, jesteśmy prawnie uznawani za administratora Twoich danych osobistych. Bycie administratorem danych daje nam możliwość przetwarzania Twoich danych osobistych, ale również zobowiązuje nas do ich ochrony w sposób opisany przez prawo ochrony danych UE, a w szczególności przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), i tę Politykę Prywatności.

Dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy (bądź możemy przetwarzać) różne rodzaje twoich danych. Poniżej znajdziesz informacje o tym, które dane przetwarzamy, a także ich podział na kategorie.

Dane identyfikujące

Dane Identyfikacji Osobistej (DIO)—kiedy zakładasz konto na tej Stronie, przetwarzamy twój e-mail oraz nazwę użytkownika. Możesz również podać swoje imię oraz nazwisko, miejsce zamieszkania i rok urodzenia do wiadomości naszej oraz innych użytkowników.

Dane Identyfikacji Elektronicznej—kiedy logujesz się na tej Stronie, przetwarzamy IP urządzenia, którego używasz, rodzaj i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego, a także czas zalogowania.

Nagrania

Obrazy—jeżeli zechcesz, możesz udostępnić zdjęcie profilowe. Może to być zdjęcie przedstawiające Ciebie lub jakikolwiek inny obrazek, który chcesz połączyć ze swoim kontem.

Prywatne zwyczaje i zainteresowania

Śledzeni/śledzący—przetwarzamy informacje na temat użytkowników, których decydujesz się śledzić oraz tych, którzy śledzą Ciebie.

Preferencje —przetwarzamy informacje o Twojej ulubionej drużynie, lidze oraz zawodniku, jeżeli zdecydujesz się na ujawnienie ich na Stronie. Używając naszego centrum Preferencji, możesz określić rodzaj treści, które chcesz otrzymywać drogą mailową. Będziemy również wiedzieć, jeśli polubisz lub udostępnisz nasze treści na swoim profilu w sieci społecznościowej.

Treści, które tworzysz

Na tej Stronie możesz komentować artykuły, które czytasz.

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, kiedy rejestrujesz się i używasz naszego serwisu. Przetwarzamy Twoje dane osobiste w celu świadczenia Ci usług, ulepszania Twoich doświadczeń z nimi, a także ich samych oraz by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej Strony. Więcej o celach przetwarzania Twoich danych możesz znaleźć poniżej.

Dane identyfikujące

Dane Identyfikacji Osobistej (DIO) —Twoje DIO, które przetwarzamy, kiedy stworzysz konto (e-mail i nazwa użytkownika) mają na celu odróżnienie Cię od innych użytkowników. Ponadto, Twój adres e-mail używany jest, abyśmy mogli zakomunikować Ci wszelkie zmiany dotyczące Twojego konta lub naszych usług, a także do przesyłania Ci ofert reklamowych, jeśli się na to zgodzisz. Ty decydujesz, czy chcesz podać swoje imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Te informacje mogą przyczynić się do personalizacji Twojego konta oraz rozwoju Twoich kanałów komunikacji z nami i innymi użytkownikami

Dane Identyfikacji Elektronicznej—Przetwarzamy adres IP urządzenia, którego używasz, aby umożliwić komunikację pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem, a także, aby określić w przybliżeniu Twoje położenie geograficzne, które może zostać użyte do dalszego usprawnienia naszych usług (na przykład pokazywanie Ci treści w Twoim języku lub gier hazardowych, które są legalne w Twoim kraju), a także w celu analizy oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Więcej o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane w celu ich analizy, możesz znaleźć w naszej Polityce cookies.

Przetwarzanie szczegółowych danych na temat Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego jest konieczne, abyśmy mogli zapewnić Ci prawidłowe działanie naszych usług. Czasem również będziemy potrzebować tych danych, aby rozwiązywać ewentualne problemy techniczne.

Nagrania

Obrazy — możemy przechowywać Twoje zdjęcie profilowe, aby umożliwić ci spersonalizowanie Twojego profilu na naszej Stronie.

Prywatne zwyczaje i zainteresowania

Śledzeni/śledzący — Informacje o osobach, które śledzisz oraz tych, które śledzą Ciebie, są dostępne wszystkim użytkownikom i odwiedzającym tę Stronę. Uważamy, że transparentność jest bardzo ważną wartością, i z tego powodu pozwalamy każdemu z użytkowników, potencjalnych użytkowników, a nawet każdemu z odwiedzających tę Stronę oceniać wiarygodność innych użytkowników Strony i dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Preferencje — przetwarzamy informacje o Twojej ulubionej drużynie, lidze oraz zawodniku, aby zapamiętać Twoje preferencje i dostarczać ci lepiej dostosowane do Ciebie treści. Jeżeli chcesz otrzymywać od nas maile, możesz wybrać treści, o których chcesz być informowany.

Przetwarzamy informacje o treściach z naszej Strony, które polubiłeś lub udostępniłeś, używając swojego konta na portalu społecznościowym, abyś mógł dzielić się nimi ze swoimi znajomymi na tym portalu.

Zbierane przez nas informacje o Twoich zainteresowaniach pomagają nam określić Twoje upodobania, co może zostać wykorzystane do komunikacji reklamowej. W tym celu używamy platformy marketingowej Eloqua. Więcej informacji o tym procesie możesz znaleźć w naszej Polityce cookies. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były podstawą do automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania, zapoznaj się z podsekcją „Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych i prawa dotyczące automatycznego podejmowania decyzji” znajdującą się w sekcji „Twoje prawa” w tej Polityce Prywatności.

Treści, które tworzysz

Pozwalamy Ci na pisanie komentarzy na tej Stronie, ponieważ zależy nam na Twojej opinii. Jest ona kluczowa w ulepszaniu tej Strony, a w ten sposób możesz się nią podzielić z innymi użytkownikami.

Nasze użycie ciasteczek

Każda przeglądarka odwiedzająca tę Stronę będzie otrzymywać od nas ciasteczka. Używamy ciasteczek, ponieważ chcemy upewnić się, że wszyscy nasi użytkownicy będą mieli jak najlepsze wrażenia z używania tej Strony.

Używając ciasteczek, przetwarzamy standardowe informacje rejestrowane w internecie oraz szczegóły zachowania użytkowników na Stronie. Ciasteczka pozwalają nam na ulepszenie nawigacji Strony, analizę zachowań wszystkich odwiedzających, promocję naszych produktów i udostępnianie treści od osób trzecich. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy ciasteczek, możesz przeczytać naszą Politykę cookies.

Jak przetwarzamy Twoje dane

Nie zbieramy nadmiernych ilości Twoich danych. Przetwarzamy jedynie informacje, których naprawdę potrzebujemy, i tylko do umówionych celów. Staramy się uaktualniać Twoje dane i przechowywać je w bezpieczny sposób. Nie przetwarzamy Twoich danych przez czas dłuższy, niż jest konieczny do realizacji określonych celów.

Używamy zgodnych ze standardami branżowymi środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić Twoje dane. Podejmujemy zatem odpowiednie działania, by zapobiec przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu Twoich danych, ich zmianie, kradzieży, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do nich, a także bezprawnemu użyciu i przetwarzaniu.

Stosujemy różne poziomy kontroli dostępu do Twoich danych. Ograniczenia kontroli dostępu spowodowane są potrzebami biznesowymi i wymogami bezpieczeństwa. Pragniemy zapewnić Cię, że jedynie osoby posiadające wiedzę i umiejętności wystarczające do wypełniania obowiązków wynikających z ich pracy mają dostęp do Twoich danych.

Twoje prawa

Prawo dostępu

Masz prawo otrzymać od nas odpowiedź na pytanie o przetwarzanie przez nas Twoich danych osobistych, a jeżeli będzie ona twierdząca, masz prawo poprosić o dostęp do tych danych.

Prawo do poprawiania

Masz prawo poprosić nas o usunięcie nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania danych, masz również prawo uzupełnić niekompletne dane osobiste.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

W ograniczonych przypadkach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych.

– Kiedy te dane nie są już konieczne do celów, do których zostały zebrane,

– Kiedy cofnąłeś zgodę i nie ma już żadnych podstaw prawnych, które pozwalałyby na kontynuowanie ich przetwarzania,

– Kiedy zaprotestowałeś przeciwko ich przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych praw zezwalających na dalsze przetwarzanie,

– Kiedy dane zostały przetworzone bezprawnie lub

– Kiedy muszą zostać usunięte, by wypełnić prawne zobowiązanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobistych w następujących okolicznościach:

– Jeżeli uważasz, że dane są nieścisłe, to ich przetwarzanie może być ograniczone do czasu ich weryfikacji.

– Jeżeli przetwarzanie odbywa się bezprawnie, a Ty zażądasz ograniczenia zamiast usunięcia.

– Kiedy nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, do których je zebraliśmy, ale Ty potrzebujesz ich z powodu roszczeń prawnych.

– Jeżeli zaprotestowałeś przeciw przetwarzaniu przez nas w uzasadnionym interesie Twoich danych, na czas weryfikacji tego, czy nasz uzasadniony interes stanowi naruszenie Twoich fundamentalnych praw i wolności.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych i prawa dotyczące automatycznego podejmowania decyzji

Masz prawo zaprotestować przeciw przetwarzaniu przez nas Twoich danych, włączając w to profilowanie, z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Po wyrażeniu przez Ciebie sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy mogli zaprezentować uzasadnione, nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności przyczyny na kontynuowanie przetwarzania, lub jeśli dalsze ich przetwarzanie jest konieczne do ustanowienia, realizacji, lub obrony roszczeń prawnych.

W każdej chwili sprzeciwić się możesz przetwarzaniu Twoich danych, włączając w to profilowanie, do celów marketingowych. Przy automatycznym podejmowaniu decyzji i profilowaniu w celach marketingowych używamy Eloqua. Możesz zrezygnować z dalszego przetwarzania Twoich danych pod tym linkiem. W momencie Twojej rezygnacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. W przypadkach automatycznie podjętych decyzji dotyczących Ciebie, masz prawo poprosić o interwencję człowieka.

Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach masz prawo do otrzymania danych, które od Ciebie pozyskaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie komputerowym (t.j. w wersji cyfrowej). Masz również prawo zażądać przekazania tych danych do innego podmiotu bez utrudnień z naszej strony, jeżeli będzie to technicznie wykonalne.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli podstawą do przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, możesz cofnąć ją w każdej chwili bez podania przyczyny i bez opłat. Aby to zrobić, usuń swoje konto na Stronie.

Wycofanie zgody nie zmienia legalności przetwarzania, które odbywało się za Twoją zgodą, zanim została ona wycofana. Chcemy, abyś był świadomy, że po wycofaniu przez Ciebie zgody nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych, a w konsekwencji świadczyć Ci naszych usług.

Prawo do złożenia skargi

Masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu zajmującego się ochroną danych. Odpowiednie organy ochrony danych w państwach członkowskich UE określone są przez Twoje miejsce zamieszkania lub przez miejsce, w którym rzekome naruszenie miało miejsce.

Ponieważ działamy w Danii, możesz zgłosić się do Duńskiej Agencji Ochrony Danych.

Jak skorzystać ze swoich praw

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z praw opisanych powyżej, prosimy o wysłanie wiadomości na adres:

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy Twoje dane do czasu, kiedy usuniesz swoje konto na tej Stronie. Kiedy usuniesz swoje konto, usuniemy Twoje dane osobiste. Twoje komentarze i posty na forum nie zostaną usunięte, aby inni użytkownicy mogli podążać za tokiem dyskusji, w których brałeś udział.

Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych

Możemy dzielić się Twoimi danymi z osobami trzecimi. Osoby trzecie rozróżniamy w następujący sposób:

– Podmioty pomagające nam w świadczeniu i ulepszaniu naszych usług (n.p. w analizie, utrzymaniu, reklamie, rozwoju). Mają one pozwolenie na przetwarzanie Twoich informacji w sposób konieczny do wykonywania zlecanych im zadań. Musisz wiedzieć, że jedynie my określamy cele i środki przetwarzania Twoich danych oraz to, które z nich zostaną przetworzone przy wypełnianiu zleconych zadań.

– Organy władzy publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości mają dostęp do Twoich danych w sytuacjach, kiedy jest to konieczne oraz kiedy ciąży na nas obowiązek prawny.

– Osoby trzecie posiadające dostęp do naszego API, mogącego pokazywać Twoje porady, nazwę użytkownika, awatara, oceny, wyniki Twoich porad, a także kraj.

Transfer Twoich danych do innych krajów

Możemy przekazywać Twoje dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu dalszego świadczenia naszych usług lub dalszego ich rozwoju. Podejmujemy wobec odbiorców Twoich danych wszelkie środki, aby zapewnić odpowiedni poziom ich zabezpieczenia określany przez właściwe prawa ochrony danych, w szczególności RODO.

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotowi znajdującemu się w kraju, którego poziom ochrony danych został uznany za wystarczający przez Komisję Europejską. Możesz dowiedzieć się więcej o krajach o odpowiednim poziomie ochrony danych tutaj.

Jeżeli Twoje dane przekazane zostaną podmiotowi znajdującemu się w USA, postaramy się, aby stało się to zgodnie z wytycznymi mechanizmu Privacy Shield. Więcej o Privacy Shield możesz dowiedzieć się tutaj.

Z odbiorcami Twoich danych będziemy zawierać konieczne Porozumienia o Ochronie Danych zawierające Standardowe Klauzule Umowne wydawane przez Komisję Europejską oraz zobowiązujące wyżej wymienionych odbiorców danych do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczeń określonych przez właściwe prawo ochrony danych, w szczególności RODO, w stosunku do Twoich danych osobistych.